"Dışarı bakan, rüya görür.
İçeri bakan, uyanır."
Carl Gustav Jung The APNC

Toplumun bireylerden oluştuğunu ve bireylerin doğru,bilinçli,sağlıklı ve tutarlı bir ebeveyn ile şekillenebileceğini teori edinerek;

Bireyin algısının ve gelişiminin ilk önce anne karnında başladığına inanıyoruz.

Oral dönem (0-1) ile Latent dönem (7-11) arasında ideal bilgi ve doğru yönlendirme ile bireyi kazanabileceğimizi ve bireyin düzelmesi ile toplumun düzeleceğini düşünüyoruz.

Bu düşünce ile baktığımızda, bireyin gelişimindeki en önemli unsurların başında anne-baba ilişkiler bütününü ( sağlıklı beslenme ,sağlıklı yaşam,karşılıklı iletişim,öfke kontrolü, eşlerarası psikolojik/fiziksel şiddet,bebek ile anne karnında ilişki kurma vb) ilk sıraya koyduğumuzda eğitimin ve bilinçlenmenin ilk önce ebeveynlerden başlaması gerekiyor.

Ebeveyn etkileşimi,yetkili ebeveynlik,sosyal öğrenme ve etkili iletişimin; bireyi yaşama pozitif hazırladığı ve güvenli ebeveyn-çocuk etkileşimindeki sürecin sonucunda neticenin güvenli Bağlanma olduğunu biliyoruz.

Tepkisiz ebeveyn-çocuk etkileşimindeki sürecin sonunda da güvensiz bağlanmanın neticeleri (saldırganlık, yıkıcı davranış, meydan okuma) ortaya çıkmaktadır.

Diğer Hizmetlerimiz

APNC Değerleri

Sadece davranış sorunları olan çocukları değil, tetikleyici unsurların belirlenmesiyle duygusal ve davranışsal bozukların önüne geçebilmek

Güven, emniyet ve bağlılık duygularının doğru şekillenmesini sağlamak

Çocuğun davranışlarını yönetmek değil , genel geçerliliği olan doğruyu göstererek doğru öğrenmenin yolunu açmak

Birlikte büyürken, çocukların ve ailelerin birlikte hayal etmeleri, gelişmeleri ve beraber büyümeleri gerekmektedir. Çocukların ve ailelerin tam potansiyellerinin ortaya çıkması şarttır.Buna yardımcı olmak için pratik ve kanıta dayalı psikolojik hizmetler yoluyla çocuğun refahını teşvik ediyoruz.

Bebeklikten yetişkinliğe kadar çocukları etkileyen zihinsel sağlık koşullarını tedavi ederek bilim, eğitim ve uygulama yoluyla çocukların ve ailelerin hayatlarını kaliteli bir yaşam haline dönüştürmeye yardımcı oluyoruz.

Geleneksel ve modern kuramları harmanlayarak yeni yaklaşımlar üreten, küresel düzeydeki gelişmeleri takip ederek yerel sorunlara pratik çözümler getiren, fikri bağımsızlık prensibiyle hareket ederek Doğu ve Batı kültürünü sentezleyen uzman psikolojik danışman ekibi ile uluslararası düzeyde danışmanlık uygulayan bir kurum olmak.
Yalnız değilsiniz…

“Artık bir durumu değiştirme imkanımız olmadığı zaman, kendimizi değiştirmek zorundayız demektir.

Viktor Frankl

Kişinin duygularını, düşüncelerini, tutumlarını, kişisel geçmişlerini, davranışlarının ve diğer insanlarla olan ilişkilerini yapısal bir şekilde inceleme metodudur. İnsanların duygusal sorunlarını çözerek beden ve ruh sağlıklarına geliştirmeye ve korumaya yönelik verilen destektir.
Psikoterapi Nedir?
Yaşadığı problemleri çözmek, yaşamına renk ve anlam katmak isteyen, değişime ve gelişime açık olan her birey terapi desteğiyle hayatına yeni bir yön verebilir.
Terapiye neden düzenli olarak devam edilmeli?
Kişinin kendini önemseyerek başladığı bu süreçte, etkili sonuca ulaşmak için kişinin kararlı ve sabırlı bir şekilde terapiye devam etmesi gerekli bir unsurdur.
Terapiye neden düzenli olarak devam edilmeli?
Terapi, kişinin ihtiyaçları doğrultusunda ve birlikte belirlenen hedeflerine ulaşıncaya kadar devam etmelidir
Terapiye neden düzenli olarak devam edilmeli?
‘’Her kişi keşfedilmesi gereken bir cevherdir.’’
Bu bakış açısıyla çıktığımız yolda, ruh ve beden sağlığını bütünsel bir yaklaşımla ele alarak her bireye özgü terapi süreçlerimizi destekleyen çalışmalar yürütmekteyiz.
Terapinin Desteklenme Süreci
Kişisel ihtiyaçlarınız veya tercihleriniz doğrultusunda size en uygun ‘’Beslenme Danışmanlığı, Atölye Çalışmaları, Yoga, Drama, Resim, Müzik ve Nefes Egzersizleri’’ gibi kişiye özgü terapiyi destekleyici hizmetlerle yaşamınıza konfor katmaktayız.
Terapinin Desteklenme Süreci
0
TERAPİSİ TAMAMLANAN
0
UZMANLARIMIZ
0
DEPARTMANLARIMIZ
0
ŞUBELERİMİZ