Çocuğun Toplumdaki Önemi


Toplumumuzda Çocuğa Verilen Önem
Toplumun yaşam biçimi çocuğu etkiler.
Toplumda ruh sağlığını etkileyen etmenler çocuklarda;
•    Başkaları tarafından sevilmek
•    Takdir edilmek
•    Kabul görmek
Her çocuk önce aile üyeleriyle sonra da çevresiyle sevgi alışverişine girer. Çocuğun ruh sağlığını etkileyen etmenler arasında aile içi ilişkilerin yanı sıra kültürel bazı etmenler, sosyal sınıf farklılıkları ve iletişim araçları yer kaplar.  
Çocuğun aile içi eğitimi için başvurulan yollar çoğunlukla geleneksel yollardır. Çocuğu eğitmenin yolu; çocuğu kimselerce cezalandırma ve korkutmadan geçer. Bu tutum çocuğu engelleyici ve kısıtlayıcıdır. Çocuğun yeteneklerini sergilemesine izin vermeyen, edilgen kişilik yapısına götüren bir nitelik taşır. Bu edilgen kişilik yapısı çocukta tartışmacı, ertelemeyi seven, pasif reddeci tutumları baskın, otoriteyi boşlayan bir durum yaratır. Cinsel konular ayıp sayıldığı için çocuk bilgilendirilmez. Bunda yetişkinlerin bu tabularla yetiştirilmesinin etkisi büyüktür. 
Sosyal sınıf farklılıkları da çocuğun ruh sağlığını etkiler. İçinde doğup yetiştiği toplumun normlarına göre hareket etmeyen çocuğun ruh sağlığının bozulma riski de fazla olacaktır.

Psk. Dnş. Esra Arslan

Telefon ve Whatsapp
0 312 440 77 83