Zihnimizdeki Virüsler: Otomatik Düşünceler


Zihnimizdeki Virüsler: Otomatik Düşünceler

Otomatik düşünceler bilinçli bir yargılama olmaksızın ortaya çıkan, eylemlerimiz ve duygularımızı derinden etkileyen zihinsel işlevlerdir. Otomatik düşünceler birçok şeyle ilgili olabilir. Kendimizle ya da diğer insanlarla, geçmişle ya da gelecekle, değer yargılarımızla ya da toplumun kurallarıyla ilgili yüzlerce otomatik düşüncemiz olabilir. Bu düşünceler gerçeği yansıtan düşünceler olabileceği gibi bir ölçüde çarpıtılmışta olabilirler. İnançlarımız ve şemalarımızdan köken almaktadır. Yapılan tahminlere göre ortalama bir insan bir günde yaklaşık 50.000 düşünce üretiyor. Bu düşüncelerden bazıları olumlu ve üretkendir. Ama ne yazık ki, birçoğu da olumsuz olup kötümserlik, korku, kuşku ve öfke barındırır.

Bu düşünceler aklımıza kendiliğinden gelen, bizim özellikle düşünmeyi istemediğimiz düşüncelerdir. Sıklıkla fark edilmezler, ancak dikkatimizi verirsek tanımlayabilir ve anlamlandırabiliriz. Kendiliğinden gelen bu düşünceler, kişiye acı veren işlevsel olmayan ve duygusal tepkilere yol açarlar. Bir olay gerçekleştiğinde beynimiz hemen bir senaryo oluşturur, bunlar işlevsel olmayan otomatik düşüncelerimizden kaynaklanır. Bu otomatik düşünceye önce içsel konuşmalarımız sonra da diğer algı sistemlerimiz eşlik eder.

 Daha huzurlu bir insan olabilme yolunda mesele olumsuz düşüncelere sahip olmamak değildir; çünkü mutlaka düşünce hatalarımız olacaktır. Önemli olan bunları ele alırken yapacağımız seçimdir.

Psk. Dnş. Esra Arslan

Telefon ve Whatsapp
0 312 440 77 83