Ozon Terapi

Ana sayfa » Bölümler » GETAT » Ozon Terapi
ONLINE RANDEVU AL
Alternatif tıpta Ozon’un sağaltım amacıyla kullanıldığı tedavi biçimidir. Yaşa bağlı , reaktif oksijen türleri hücrelerde oksidatif hasara neden olurlar. Bu duruma artmış oksidatif stres denir. Yapılan çalışmalarda ozon uygulaması ile vücuda düşük dozlarda reaktif oksijen verilmesiyle ortaya çıkan ürünlerin, düşük miktarlarda (fizyolojik düzeylerde) başta hücre içi haberleşme olmak üzere biyolojik mekanizmalarda rol aldığı ve tedavi edici etkilere aracılık ettiği gösterilmiştir. Tekrarlanan düşük dozda ozon uygulamaları sonucunda antioksidan sistem güçlendirilerek oksidatif strese karşı direnç gelişir.

Ozon Tedavisinin Etkileri ve Kullanıldığı Alanlar

 • İlerlemiş iskemik hastalıklar
 • Osteomiyelit, plevral amfizem, fistülün eşlik ettiği yaralar (Abseler, enfekte yaralar, bası yaraları, kronik ülserler, diyabetik ayak ve yanıklar)
 • Diyabetes Mellitus (Şeker hastalığı)
 • Gözde maküler dejenerasyon (Atrofik form)
 • Kas iskelet sistemi hastalıklar ve eklem kireçlenmeleri
 • Ağız boşluğundaki kronik ve tekrarlayan enfeksiyonlar ve yaralar
 • Akciğer hastalıkları (Amfizem, kronik obstrüktif pulmoner hastalık, idiyopatik pulmoner fibrozis ve akut respiratuar stres sendromu)
 • Özellikle antibiyotiklere ve kimyasal tedavilere dirençli bakterilerin, virüslerin mantarların neden oldukları olmak üzere akut ve kronik enfeksiyöz hastalıklar (Hepatit, HIV-AIDS, herpes ve herpes zoster enfeksiyonu, papillomavirus enfeksiyonları, onikomikozis ve kandidiyazis, giardiyazis ve kriptosporidiyozis).
 • Hipertansiyon
 • Erken evre böbrek yetmezliği
 • Alerji ve Astım
 • Otoimmün hastalıklar (Multipl skleroz, romatoid artrit, Crohn hastalığı)
 • Kronik yorgunluk sendromu ve fibromiyalji
 • Senil demans (Yaşlılığa bağlı bunama)
 • Deri hastalıkları: Psöriyazis (Sedef) ve atopik dermatit
 • Kansere bağlı yorgunluk

Ozon tedavisi, dokulara ulaşan oksijen miktarının büyük ölçüde arttırılmasını sağlaması sebebiyle tıbbın birçok farklı alanında tercih edilmektedir. Hekim önerileri dikkate alınarak uygulandığı takdirde rutin tıbbi tedavinin sonuçlarına herhangi bir etkisinin bulunmaması bu tedavi yönteminin en büyük artılarından bir tanesidir. Medikal ozon, uygun şekilde kullanıldığı takdirde etkili, pratik, hızlı, tamamen güvenli ve ucuz bir tedavi türüdür.