Kurumsal Eğitimler Kurumların eğitime vermiş oldukları önemi görüyor, bu bilinçle özel çözümler üretiyoruz.
Ana sayfa » Bölümler » Kurumsal Eğitimler


Kendinize ve başkalarına gösterilmesi gereken saygı, incelik ve zarafettir.

Eğitimin içeriği;

 • Nezaket nedir?
 • Nezaketin 9 altın kuralı nelerdir?
 • Görgü ve nezaket kurallarını uygulamanın bize kazandırdıkları artılar nelerdir?
 • Nezaket ve protokol kurallarının önemi
 • Ziyaret – Misafirlik ve Vedalaşma Kuralları
 • Hasta Ziyareti Adabı
 • Temizlik Kuralları
 • Yemekte Davranışlar
 • İşyeri Görgü Kuralları
 • Sosyal İletişim Kuralları
“Gülümseyin, gülümsemek iki insan arasındaki en yakın mesafedir.”

“Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşırlar.”(Mevlana)

 • Göz teması kurun,
 • Olumlu ve kendine güvenen insanlarla arkadaşlık edin, sürekli olumsuz insanlardan kaçının,
 • Ses tonunuza dikkat edin…

Eğitimin içeriği;

 • İletişim nedir?
 • İletişimde mesafeler nelerdir?
 • Temel kavramlar ve iletişim yöntemleri
 • Yararlı iletişim teknikleri
 • Etkin iletişimin kazandırdıkları nelerdir?
 • Etkin dinleme ve soru sorma becerisi
 • İletişim kazaları – iletişim engelleri
 • İletişimde etkinliğin artırılması

Eğitim sonunda katılımcıların iletişim ve iletişim yöntemleri, benlik analizleri yoluyla kendi benliklerini ve kendi iletişim tarzlarını keşfetmek, iletişim zorluklarının yönetilmesi, etkin dinleme ve soru sorma becerisini geliştirme, beden dilini doğru yorumlama ve etkin kullanma vb. teknikleri öğrenmeleri hedeflenmektedir.

Eğitimin içeriği;

 • Kişisel imaj yönetimi nasıl olmalıdır?
 • Etkili bir şahsi imaj oluşturmada 3 doğru anahtar adım nelerdir?
 • Kişisel bakım nasıl olmalıdır?
 • Kişisel bakımda dikkat edilmesi gereken unsurlar nelerdir?
 • Kişisel imaj yönetiminin sizlere kazandırdıkları nelerdir?

Eğitimin içeriği;

 • Beden dili nedir?
 • Beden dilinin etkin kullanımı ve doğru algılanması
 • Beden dilinin önemi
 • Farklı insan profilleri ile iletişim
 • İlk İzlenim
 • Davranış türleri
 • Aynalama

Eğitim sonunda katılımcıların iletişim ve iletişim yöntemleri, beden dilini doğru yorumlama ve etkin kullanma vb. teknikleri öğrenmeleri hedeflenmektedir.

Zaman; yerine konması, geri döndürülmesi, yenilenmesi, depolanması ve satın alınması mümkün olmayan bir kıymettir.

Eğitimin içeriği;

 • Sınırlı ömrümüzün en kıymetli hazinesi zaman, kıymetini nasıl bilmeliyiz?
 • Zaman tuzaklarından nasıl kurtuluruz?
 • İş hayatı ve aile yaşantısında zaman yönetimi planlamasını nasıl yapmalıyız?
 • Zamanın değeri
 • Objektif zaman, subjektif zaman
 • Zaman niçin yetmez?
 • Zaman tuzakları
 • Önceliklerin belirlenmesi
 • Değerlendirme ve ayıklama
 • İyi değerlendirmenin kazandırdıkları
 • En iyi zaman
 • Planlama
 • Tavsiyeler

Stres, Organizmanın bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanması ile ortaya çıkan bir durumdur.

Stres kontrol edilebilir ya da önlenebilir bir yaşantıdır.

Eğitimin içeriği;

 • Stres nedir?
 • Stres yönetimi ve çeşitleri?
 • Stresle nasıl başa çıkılır?
 • Stresin olumlu etkileri?
 • Kişisel stres yönetimi

Eğitimin içeriği;

 • Risk yönetiminin ortaya çıkışı
 • Risk nedir?
 • Risk yönetiminin önemi ve kurum performansına katkısı nedir?
 • Risk yönetiminin mevzuatımızda ve standartlardaki yeri
 • Kurumsal risk yönetiminin kavramsal olarak açıklanması ve unsurları
 • Kurumsal risk yönetimi modelleri
 • Kurumsal risk yönetimi kapsamında kullanılacak belge ve dokümanların tanıtımı ve kullanımı
 • İç denetim birimlerinin kurumsal risk yönetimi kapsamında sorumlulukları ve idarelere katkı sağlayacağı alanlar.

“Binlerce yıl süren insanlık tarihinin her aşamasında en değerli davranış biçimi, işbirliği olmuştur. “ (Aubrey Montague)

Eğitimin içeriği;

 • Takım olmak ne demektir?

 • Etkili bir takım için temel değerler nelerdir?
 • Takım olmanın kazandırdıkları nelerdir?
 • Grup ve Takım Çalışması farklılıkları nelerdir?
 • Takımı motive etmek nasıl olmalıdır?

“Büyük işler başarmanız için bir kahraman olmanıza gerek yok, büyük hedefleri yeterince arzulayan sıradan bir insan olmanız yeterli.”

“Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, vardığınız yerin bir önemi yoktur.”
(Peter Drucker)

Eğitimin içeriği;

 • Hedef nedir?

 • Hedef nasıl olur?
 • Hedef belirlemenin artıları nelerdir?
 • Hedef mi hayal mi?

 • Hayalleri nasıl hedeflere dönüştürürüz?
 • SMART metodu nedir ve nasıl uygulanır?
 • Hedefsizliğin getirdiği olumsuz sonuçlar nelerdir?

Bu eğitimde, kişisel ve kurumsal başarı için hedef belirlemenin önemi, yöntemleri, sonuçları, takdiri gibi birçok konu ele alınmaktadır.

Progress nedir?

 • İşletmelerde uygulanan genellikle bütün personelin katılımı ile başlayan, iyileştirme, geliştirme ve takım çalışmasıdır.
 • Progress bir üst başlıktır içerisinde birçok eğitim, sentez ve analiz teknikleri ile sorun çözme ve daha da iyileştirme ve geliştirme eğitimidir.
 • Kurumsal yapı içerisinde, uzun soluklu eğitim programıdır.

Bu eğitimimizde, eğitim esnasında gerçek hayatta yaşanan ve yaşanabilecek örneklerle konunun özünü ortaya çıkarmak esastır.

Bu örneklerden yola çıkarak “farkındalık yaratmak” alıcılarımızın ve duygularımızın açık olması ve karar alabilme yetisinin sonunda yatan misafiri kazanma şeklidir.

Bu örnekler küçük ama kişiye yüklediği ve kazandırdığı anlamlar çok değerli olup kurumlar açısından da büyük önem taşımaktadır.