Uzm. Psk. Miray Yalaz

Kategoriler:
Psikologlar,Yetişkin,Aile ve Çift


Etiketler:

Çocuk Ergen, Uzman Psikolog, Yetişkin

Hekim hakkında bilgi:


Miray Yalaz Hakkında,

İstanbul Aydın Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunuyum. Lisans Eğitimim boyunca adliye,

anaokulu, huzurevi, hastane ve çeşitli özel okullarda staj yaptım. Alanda çok sayıda seminer ve

kongrelere katıldım. Lisans eğitimim bittikten sonra Yard.Doç.Dr. Nevin Dölek’ten Kısa Süreli

Çözüm Odaklı terapi eğitimi aldım. 2018 yılında 7-10 yaş arası çocuklarla, aralıklı olarak projektif

testler uygulayarak gelişim psikolojisi üzerine çalışmalar yaptım.

Yüksek lisansımı da lisans mezunu olduğum İstanbul Aydın Üniversitesinde tamamladım. Uz. Dr.

Ali Keyvan’ın süpervizörlüğü eşlinde psikodinamik psikoterapi kapsamında danışan görmeye

başlayarak yetişkin terapisi alanına girmiş oldum. Terapötik bakış açım ise eklektik çalışma sistemidir.

Ruh sağlığında patolojiler her ne kadar belli başlıklarda toplansa da her insanın kişilik yapısı, yetiştiği

aile-toplum ve genetik mirasının ayrı ve kendine özel olduğu düşünüldüğünde, tek bir ekole bağlı

kalmanın yetersiz olduğunu düşünmekteyim. Bu sebepten terapiyi danışanın ihtiyacı doğrultusunda

planlamaktayım. Daha akut durumlarda hızlı sonuç verdiği için bilişsel davranışçı terapi, varoluşsal

sıkıntılardan kaynaklı durumlarda varoluşçu terapi ve daha derine inme ihtiyacı hissettiğim

danışanlarımda ise psikodinamik terapi üzerine çalışmalar yapıyorum. Zaman zaman ekolleri

birleştirerek seanslarıma devam ediyorum. Bir yetişkinin dünyasına girebilmek için çocukluk

döneminin kritik bir rol aldığını düşünerek, patolojilere daha hakim olmak adına çocuk, ergen ve

yetişkin terapisini bir arada götürmekteyim. Seanslarıma halen yüzyüze ve online olarak devam

ediyorum.

Diploma aldığı kurum: İstanbul Aydın Üniversitesi

Uzmanlık aldığı kurum: İstanbul Aydın Üniversitesi

UZMANLIK ALANLARI

Çocuk ve Ergenlerde Psikolojik Ölçme ve Değerlendirme
Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel- Davranışçı Terapi
Çocuk Merkezli Yönlendirmesiz Oyun Terapisi
Ebeveyn Danışmanlığı
Kaygı,
Korku,
Mindfulness,
Sosyal beceri geliştirme
ÇALIŞMA ALANLARI

Panik Atak
Vücut (Beden) Disformik Bozukluğu
Yaygın Anksiyete Bozukluğu
Yeme Bozuklukları
Obsesif-Kompulsif Bozukluk
Anksiyete
Depresyon
Davranış Bozuklukları
Aile İçi İletişim Sorunları
Ağlama ve Öfke Nöbetleri
Bipolar Bozukluk
Unutkanlık
Sosyal Fobi
Kişilerarası İlişkilerde Bozukluklar
Sınav Kaygısı
Kişilik Bozuklukları
Stres
Duygulanım Bozukluğu – Manik
Özgüven Sorunu (Kendine Güven Depresif Hastalığı Sorunu)
Agorafobi
Özgül Fobi
Evlenme Korkusu
Fobiler
Evlilik Sorunları
Gelişim Bozuklukları
Kilo Problemi
Baş Dönmeleri
Ergenlik Bunalımı
Majör Depresif Bozukluk
İlaç bağımlılığı
Okul zorlukları
Tırnak Yeme
Aile İçi İletişim Sorunları
Uyku Sorunları
Motivasyon Eksikliği
Hipokondriazis
YETKİNLİKLER

Çocuk ve Ergen Değerlendirme

Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi
Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi
Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
CAT Çocuklar İçin Algı Testi
Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi
Bir İnsan Çiz ve Bir Aile Çiz Testi
Beier Cümle Tamamlama Testi
Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)
Gessell Gelişim Figürleri Testi
Benton Görsel Bellek Testi
Raven İlişki Kurma Yeteneği Testi
Cattell Zeka Testi 2A
Burdon Dikkat Testi
Öğrenme Stilleri Testi
Duygusal Zeka Envanteri
Teele Çoklu Zeka Envanteri
Yetişkin Değerlendirme

Scl 90 Belirti Tarama Testi
Beck Depresyon Testi
Beck Anksiyete Testi
Maudsley Obsesif Kompulsif Testi (Takıntı Hastalığı)
Liebowitz Sosyal Fobi Ölçeği
Maternal Bağlanma Ölçeğim Testi
Çoklu Zeka Envanteri Testi
Değerlerin Tetkiki Testi
Raven İlişki Kurma Yeteneği Testi

Telefon ve Whatsapp
0 312 440 77 83