Uzm.Psk. FATMA SEYHUN ÜSTÜN

Kategoriler:
Psikologlar


Etiketler:

Uzman Psikolog, Yetişkin,

Hekim hakkında bilgi:


Etiketler: Psikolog, Nöropsikolog, Yetişkin, Beyin-Beden Bağlantısı Odaklı Terapi, Uzman Psikolog, Depresyon, Kaygı Bozukluğu

Hekim hakkında bilgi:

2013 yılında Bilkent Üniversitesi Psikoloji bölümünde lisans eğitimini tamamladım. Eğitimim kapsamında Ulusal Manyetik Rezonans Araştırma Merkezi’nde (UMRAM) bilişsel psikoloji ve Nöro-psikoloji alanlarında fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) araştırmalarında bulundum. Lisans tezimi genetik sebeplerle beyin yapısında meydana gelen yapısal değişikliklerin davranış üzerindeki etkisini gözlemlediğim Nöropsikolojik/klinik bir TÜBİTAK projesi üzerine yazdım.

Yüksek Lisans eğitimimi Bilkent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Nörobilim Yüksek Lisans programından 2017 yılında mezun olarak tamamladım. Yüksek lisans tezim kapsamında Aysel Sabuncu Beyin Araştırmaları Merkezi’nde Dokunma ve Görme Modaliteleri Arasındaki Geçişin Davranışa Etkisini ve Beyin Bağlantısallığını araştıran bir diğer TÜBİTAK projesinde çalıştım.

Mezuniyetimden sonra çeşitli araştırma merkezlerinde Nörobilim araştırma uzmanı olarak çalıştım. Daha sonra ses frekanslarının beyin, davranış, anksiyete ve depresyon üzerindeki etkisini araştıran, Muğla Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı ile işbirliği içinde yürütülen bir projede yer aldım.

Şili’de Adolfo Ibanez Üniversitesi Bilişsel ve Sosyal Nörobilim Programında aldığım bir yıllık eğitim kapsamında Arjantin’de bulunan beyin araştırmaları merkezi INECO ile beyin bağlantısallığı ve davranış üzerine çalışmalarda yer aldım.


Psikoterapide beyin ve beden bağlantısı odaklı bütüncül bir yaklaşım kullanmaktayım.

ÇALIŞMA ALANLARI:

Depresyon/Majör Depresif Bozukluk

Kaygı ve Kaygı Bozuklukları

Sınav Kaygısı ve Akademik Kaygı

Sosyal Kaygı

Adaptasyon Problemleri

Karar vermede çekilen güçlükler

Obsesif Kompülsif Bozukluk

Panik Bozukluk

İletişim problemleri

Ayrılık ve yas

Duygu düzenlemede çekilen güçlükler

Öfke ve Öfke ile Başa Çıkabilme Yöntemleri

Stres ve Stres ile Başa Çıkabilme Yöntemleri

 

EĞİTİM

2019-2020         1 yıl eğitim, Bilişsel ve Sosyal Nörobilim Programı, Adolfo Ibáñez Üniversitesi, Santiago, Şili

2014-2017          Nörobilim Yüksek Lisans Programı Bilkent University, Ankara, Türkiye

                           Tez: Algılanan Yumuşaklığın Dokunsal ve Görsel Boyutları                          

2009-2013           Psikoloji Lisans Programı, Bilkent University, Ankara, Türkiye

                           Tez: Bir Oksipital Pakigri Vakasında Görsel Gestalt Kurallarının Test Edilmesi

AKADEMİK YAYINLAR

2021  Dovencioglu, D. N., Ustun, F.S., Doerschner, K. (2021) From silk to sand: Hand explorations are determined by the characteristics of the perceptual space of real-world materials (Beklemede)

2021 Demirayak, P., Karli Oguz, K., Ustun, F. S., Urgen, B. M., Topac, Y., Gilani, I., ... & Doerschner, K. (2021). Cortical connectivity in the face of congenital structural changes—A case of homozygous LAMC3 mutation. Brain and behavior. https://doi.org/10.1002/brb3.2241

2020  Dovencioglu, D. N., Ustun, F.S., Doerschner, K., Drewing, K. (2020) From Silk  to  Sand:  Multiple  Dimensions of Softness in Active Touch of Real Materials. Cognitive Psychology (Beklemede)

2019  Urgen, B. M., Topac, Y., Ustun, F. S., Demirayak, P., Oguz, K. K., Kansu, T., ... & Doerschner, K. (2018). Homozygous LAMC3 mutation links to structural and functional changes in visual attention networks. NeuroImage. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2018.03.077

2018          Demirayak, P., Oguz, K.K., Ustun, F.S., Urgen, B.S., Topac, Y., Kansuc, T., Saygic, S., Ozcelik, T., Gunelf, M., Boyaci, H., Doerschner, K. Homozygous LAMC3 Mutation links to changes in Inter- and Intrahemispheric Cortical Connectivity (Under Revision).2017   Üstün, F. S. Haptic and visual dimensions of perceived softness (Master’s thesis, Bilkent University). 2016 Ferrazzoli, D., Carter, A., Ustun, F. S., Palamara, G., Ortelli, P., Maestri, R., … Frazzitta, G. Dopamine Replacement Therapy, Learning and Reward Prediction in Parkinson’s Disease: Implications for Rehabilitation. Frontiers in Behavioral Neuroscience, 10, 121. http://doi.org/10.3389/fnbeh.2016.00121

 

Telefon ve Whatsapp
0 312 440 77 83