Akıl Oyunları


Kurumumuzda uygulanan akıl oyunları, eğlenerek öğrenmeyi sağlayan, çocukların zihinlerini açan ve yeni şeyler öğrenmelerini hedefleyen uzman psikologlarımız eşliğinde oynanan oyunlardır. Çocukların yeteneklerini geliştirmeyi ve yeni yetenekler kazanmasını sağlayan akıl oyunlarında amaç; hızlı karar verme, bir sonraki adımı düşünme ve olasılık hesaplama ve analitik düşünme mantığını geliştirmektir. Uzman kadromuzla ölçme değerlendirme yapılarak, çocukların mizaçlarına uygun olan oyunlar tespit edilir. Çocukların karakter gelişimine de olumlu katıkları olan bu oyunlar, çocukların planlı hareket etme becerilerini geliştiren ve kötü alışkanlıkların önüne geçen eğlencelerdir. Akıl oyunları çocukların bilgi ve becerisini arttırarak kendine olan güveni güçlendirirken kendi sınırlarını tanıma becerisi verir.

Akıl oyunları çocukları hem eğlendiriyor hem de zekâyı geliştiriyor. Yetenekleri yanında eksiklerini de gören çocuk, eksik yönleri geliştirmek ve daha yetenekli hale gelmek için neler yapabileceğini öğreniyor. Konsantrasyon gerektiren akıl oyunları, çocukların dikkatini toplama becerisi sağlayarak derslerine de olumlu katkılar sağlamaktadır. Akıl oyunları oynayan çocukların ezberci değil araştırmacı ve meraklı olduğu bilimsel araştırmalarda gözlenmiştir. Sorgulayıcı bir tavır içinde olmaya başlayan çocuk, yeteneklerini ve yaratıcılığını geliştirmek için araştırmayı seven bir birey haline gelmektedir. Böylelikle akademik başarıda artarak devam eder.

\"\"

Eğitim yanında yetenek geliştirici özellikleri ile dikkat çeken akıl oyunları, problem çözme ve analitik düşünme ile neden sonuç ilişkisi becerileri kazandırmaktadır. Bu oyunlar dikkat gerektiren ve beceri isteyen oyunlardır. Hem oyun oynamak hem de oynanan vaktin boşa gitmemesini sağlayan akıl oyunları çocuklar için çok faydalıdır. Çocuklar yaşına uygun bu oyunlarla eğlenerek öğrenmektedir. Çocuklar akıl oyunları oynayarak daha hızlı düşünen ve daha çabuk karar verebilen bireyler olmaktadır. Uzman ekibimizle oynanan akıl oyunları ile vaktini en güzel şekilde değerlendiren çocuklar, bu oyunlar sayesinde yeteneklerini ortaya çıkararak geliştirmekte ve yeni yetenekler edinmektedir.

 

Akıl oyunlarının çocuklar üzerinde etkileri şöyledir;

 

 • Zekâyı aktif tutarak öğrenmeyi kolaylaştırır.
 • Planlı hareket etme becerisi kazandırır.
 • Öngörüyü güçlendirir.
 • Yeni yetenekler edinmeyi sağlar.
 • Unutkanlığa iyi gelir.
 • Konsantrasyonu yükseltir.
 • Çözüm üretme ve çok yönlü düşünme yeteneğini geliştirir.
 • Yeteneklerin sınırını tanımayı sağlar.
 • Araştırmacı yeteneğini geliştirir.
 • Ezbercilikten uzaklaştırarak araştırmacı bir kişilik kazandırır.
 • Başarısızlıklarda yılmamayı ve tekrar denemeyi öğretir.
 • Kuralları anlamayı ve öğrenmeyi sağlar.
 • Sistemli düşünme alışkanlığını kazandırır.
 • Boş vakitlerin hem eğlenme hem de öğrenme ile geçmesini sağlar.

 

Telefon ve Whatsapp
0 312 440 77 83