KURUM KÜLTÜRÜNÜ OLUŞTURAN UNSURLAR


KURUM KÜLTÜRÜNÜ OLUŞTURAN UNSURLAR

 • Kurumun tarihi,
 •  Kurumun değerleri,
 •  Kurumun inançları,
 •  Kurum ile ilgili yazılı eserler,
 •  Kurumun sembolleri,
 •  Kurumun resmi olmayan örgüt yapısı
 •  Kurumla ilgili adet ve gelenekler,
 •  Kurumla ilgili günler ve törenler,
 •  Kurumun önde gelen kahramanları(şehitler gibi)
 •  Kurumun misyonu ve vizyonu,
 •  Kurumun kuruluşu ve kurucuları,
 •  Kurumdaki davranış kuralları

KURUMLARA PROFESYONELLİK KAZANDIRMAK KURUM KÜLTÜRÜ OLUŞTURMAK İLE MÜMKÜNDÜR…

Telefon ve Whatsapp
0 312 440 77 83