Öğrenme Güçlüğü


Öğrenme Güçlüğü İle Başa Çıkma

 

Özgül öğrenme güçlüğü (ÖÖG), bireylerin okuma, yazma, dinleme, anlama, kendini ifade etme ya da matematik alanında beklenilen performansın altında olmasıdır. ÖÖG tanısı, özel standart testler aracılığı ile ruh sağlığı alanında çalışan uzmanlar tarafından konulmaktadır. Okul öncesi dönemde bazı belirtiler olmasına karşın, genellikle okul çağındaki çocukların
%15 -20’sine bu tanı konulmaktadır.

ÖÖG tanısı almış bireylerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) ile birlikte görülebilir ancak bu ikisi kesinlikle farklı bozukluklardır.Okul başarıları genel olarak düşüktür. Yaşanılan başarısızlık ve hayal kırıklığı bazen kaygı bozukluğuna ya da özgüven eksikliğine neden olabilmektedir.,

Özgül Öğrenme Güçlüğünün birkaç tipi vardır:

                 Disleksi

             Disgrafi

            Diskalkuli

Okuma alanında güçlük Yazı alanında güçlük Matematik alanında güçlük

 

Telefon ve Whatsapp
0 312 440 77 83